Tidtabeller

Gör så här för att hitta din tidtabell:

1. Klicka i sökfältet under Brygga. Välj i listan som visas eller skriv namnet på den brygga du söker.

2. Klicka på pilen i nästa sökfält så visas en lista över de tabeller där den sökta bryggan finns med. Välj en tabell, eller välj Alla, och klicka på Sök.

Sök
Tabell Giltighetstid Sträckning Bryggor
8 - 9 A 2017-12-11-
2018-04-12
Stockholm - Vaxholm - Lervik - Fåglarö - Saxaröarna Strömkajen, Hasseludden, Gåshaga (Lidingö), Vaxholm, Tekn. högskol (SL 670), Vaxholm (SL 670), Lervik, Elgö, Mjölkö, Ekholmen, Norra Betsö, Seglarö, Fåglarö (Saxarfjärden), Linanäs (Ljusterö), Grundvik (Ljusterö), Stora Saxaren, Lilla Saxaren, Storkrån, Bjurön
8 - 9 B 2017-12-11-
2018-04-12
Saxaröarna - Fåglarö - Lervik - Vaxholm - Stockholm Hasseludden, Bjurön, Storkrån, Lilla Saxaren, Stora Saxaren, Grundvik (Ljusterö), Linanäs (Ljusterö), Fåglarö (Saxarfjärden), Seglarö, Norra Betsö, Ekholmen, Mjölkö, Elgö, Lervik, Vaxholm, Vaxholm (SL 670), Tekn. högskol (SL 670), Gåshaga (Lidingö), Strömkajen
9 A 2018-04-13-
2018-06-20
Stockholm - Vaxholm - Lervik - Fåglarö - Väsbystrand Strömkajen, Slussen, Nacka Strand, Hasseludden, Gåshaga (Lidingö), Tekn. högskol (SL 670), Vaxholm (SL 670), Vaxholm, Lervik, Elgö, Mjölkö, Ekholmen, Norra Betsö, Seglarö, Fåglarö (Saxarfjärden), Linanäs (Ljusterö), Öran (Ljusterö), Laggarsvik (Ljusterö), Skuggan (Ljusterö), Väsbystrand (Ljusterö), Stora Timrarö östra
9 B 2018-04-13-
2018-06-20
Väsbystrand - Fåglarö - Lervik - Vaxholm - Stockholm Väsbystrand (Ljusterö), Skuggan (Ljusterö), Laggarsvik (Ljusterö), Öran (Ljusterö), Linanäs (Ljusterö), Fåglarö (Saxarfjärden), Seglarö, Norra Betsö, Ekholmen, Mjölkö, Elgö, Lervik, Vaxholm, Vaxholm (SL 670), Tekn. högskol (SL 670), Gåshaga (Lidingö), Hasseludden, Nacka Strand, Slussen, Strömkajen, Stora Timrarö östra

Sammanställning över årets tidtabeller

Tidtabell
Gäller för perioden
Finns att hämta här
Vår13 april - 20 juni 2018
Sommar21 juni - 19 augusti 2018
Höst20 augusti - 10 december 2018
Vinter11 december 2017- 12 april 2018Finns på webbplatsen