Tidtabeller

Gör så här för att hitta din tidtabell:

1. Klicka i sökfältet under Brygga. Välj i listan som visas eller skriv namnet på den brygga du söker.

2. Klicka på pilen i nästa sökfält så visas en lista över de tabeller där den sökta bryggan finns med. Välj en tabell, eller välj Alla, och klicka på Sök.

Sök
Tabell Giltighetstid Sträckning Bryggor
30 A 2017-08-21-
2017-12-10
Stockholm - Norrtälje - Simpnäs - Arholma Tekn högskolan (SL 676), Norrtälje (SL 636/637), Simpnäs (SL 636), Simpnäs, Arholma
30 B 2017-08-21-
2017-12-10
Arholma - Simpnäs - Norrtälje - Stockholm Arholma, Simpnäs, Simpnäs (SL 636), Norrtälje (SL 636), Tekn högskolan (SL 676)

Sammanställning över årets tidtabeller

Tidtabell
Gäller för perioden
Finns att hämta här
Vinter12 dec - 12 apr 2017sedan slutet av oktober
Vår13 apr - 18 jun 2017 senast mitten av mars
Sommar19 jun - 20 aug 2017senast mitten av maj
Höst21 aug - 10 dec 2017senast mitten av juli