Tidtabeller

Gör så här för att hitta din tidtabell:

1. Klicka i sökfältet under Brygga. Välj i listan som visas eller skriv namnet på den brygga du söker.

2. Klicka på pilen i nästa sökfält så visas en lista över de tabeller där den sökta bryggan finns med. Välj en tabell, eller välj Alla, och klicka på Sök.

Sök
Tabell Giltighetstid Sträckning Bryggor
13 A 2017-12-11-
2018-04-12
Stockholm - Vaxholm - Boda - Svartsö - Södra Ingmarsö - Husarö Strömkajen, Hasseludden, Gåshaga (Lidingö), Tekn. högskol (SL 670), Vaxholm (SL 670), Vaxholm, Slussen (Buss), Lillsved (SL 437), Lillsved, Slussen (Buss), Boda (SL 438), Boda, Gällnö, Karklö, Trångholmen, Alsvik (Svartsö), Hjälmö, Trädgårdarna, Skälvik (Svartsö), Karlshem, Lådna, Träskökvarn, Gistholmen, Söderboudd (Svartsö), Brottö, Södra Ingmarsö, Finnhamn, Husarö, Kvarnholmen
13 AX Gäller vid is 2017-12-11-
2018-04-12
Stocholm - Vaxholm - Boda - Svartsö (södra sidan) - Södra Ingmarsö - Husarö Strömkajen, Hasseludden, Gåshaga (Lidingö), Tekn. högskol (SL 670), Vaxholm (SL 670), Vaxholm, Slussen (Buss), Lillsved (SL 437), Lillsved, Slussen (Buss), Boda (SL 438), Boda, Gällnö, Karklö, Trångholmen, Hjälmö, Alsvik (Svartsö), Skälvik (Svartsö), Karlshem, Lådna, Träskökvarn, Gistholmen, Söderboudd (Svartsö), Brottö, Södra Ingmarsö, Finnhamn, Husarö
13 B 2017-12-11-
2018-04-12
Husarö - Södra Ingmarsö - Svartsö - Boda - Vaxholm - Stockholm Gistholmen, Träskökvarn, Lådna, Karlshem, Skälvik (Svartsö), Alsvik (Svartsö), Trädgårdarna, Hjälmö, Trångholmen, Karklö, Gällnö, Boda, Boda (SL 438), Slussen (Buss), Lillsved, Lillsved (SL 437), Slussen (Buss), Vaxholm, Vaxholm (SL 670), Tekn. högskol (SL 670), Gåshaga (Lidingö), Hasseludden, Nacka Strand, Strömkajen, Husarö, Finnhamn, Södra Ingmarsö, Brottö, Söderboudd (Svartsö), Kvarnholmen
13 BX Gäller vid is 2017-12-11-
2018-04-12
Husarö - Södra Ingmarsö - Svartsö - Boda - Vaxholm - Stockholm Trångholmen, Karklö, Gällnö, Boda, Boda (SL 438), Slussen (Buss), Lillsved, Lillsved (SL 437), Slussen (Buss), Vaxholm, Vaxholm (SL 670), Tekn. högskol (SL 670), Gåshaga (Lidingö), Hasseludden, Slussen, Strömkajen, Husarö, Finnhamn, Södra Ingmarsö, Brottö, Söderboudd (Svartsö), Gistholmen, Träskökvarn, Lådna, Karlshem, Skälvik (Svartsö), Alsvik (Svartsö), Hjälmö

Sammanställning över årets tidtabeller

Tidtabell
Gäller för perioden
Finns att hämta här
Vår13 april - 20 juni 2018
Sommar21 juni - 19 augusti 2018
Höst20 augusti - 10 december 2018
Vinter11 december 2017- 12 april 2018Finns på webbplatsen