Kompletterande trafik för bofasta

Ni som bor på en ö i Stockholms skärgård som saknar kollektivtrafik kan resa med den så kallade kompletteringstrafiken. Den är till för att du ska kunna resa till ditt kommuncentrum eller annat lokalt centrum en gång i veckan. Kompletteringstrafiken går under det som är Waxholmsbolagets höst- respektive vårtidtabell. Kompletteringstrafiken kan också tillfälligt upprätthållas under vintertidtabellsperioden, 11 december 2017 - 12 april 2018, förutsatt att det är isfritt. Besked ges vid beställning.

Turerna är anropsstyrda, vilket betyder att du måste beställa i förväg om du vill resa med turen. Du beställer direkt hos den entreprenör som kör trafiken åt Waxholmsbolaget. Det går en tur på förmiddagen, och en på eftermiddagen. Turerna är lagda så att de ska passa med bussarna till/från kommuncentrum. 

Vem får resa med kompletteringstrafiken? 

Du som är folkbokförd och bor på en ö som ligger i ett av kompletteringsområdena vilka listas nedan.  

Kompletteringsområde Räfsnäs - Viberö/Krokholmen

Här ingår öarna Idö, Krokholmen och Viberö. Båten går på helgfria onsdagar och du beställer resa på telefonnummer 070 610 9270 (obs nytt nummer) senast klockan 17 på tisdagen innan du ska resa. När du beställer din resa kommer du få reda på vilken tid båten går. 
Observera ny tidtabell från 27 december 2017, inresa avgår Krokholmen onsdagar kl. 08.35 och ansluter till buss i Räfsnäs kl. 09.45 mot Norrtälje. Utresa från Räfsnäs onsdagar kl. 15.15, ansluter till buss från Norrtälje kl. 14.28.

Kompletteringsområde Stavsnäs - Nämdöskärgården

Här ingår öarna Ladholmen, Skärvassaholmen, Ängskär, Boskapsö, Biskopsö, Långviksskär, Jungfruskär, Tistronskär, Vånö, Gillinge och Ladholmen, utöver de bryggor som finns i Waxholmsbolagets ordinarie tidtabell 17. Båten går helgfria torsdagar och finns med i tidtabellen som tur 1707/1702 (morgon) och 1703/1708 (eftermiddag) men går bara till de här öarna om du har beställt det i förväg. Du beställer din resa på telefonnummer 08 27 33 72 senast klockan 17 på onsdagen om du vill resa med morgonturen, eller senast klockan 14 på resdagen (torsdagen) om du vill resa med eftermiddagsturen. 

  • Morgonbåten går klockan 06.35 från Nämdöböte via Nämdöbryggorna och bryggor som är beställda  och kommer till Björkvik klockan 07.55 och fortsätter till Stavsnäs, där den är klockan 08.30.
  • Eftermiddagsbåten går klockan 15.20 från Stavsnäs, är vid Björkvik klockan 15.55 och går via de bryggor som är beställda samt de ordinarie bryggorna i tidtabellen och är framme vid Stavsnäs igen klockan 17.35.

Kompletteringsområde Dalarö - södra skärgården

Här ingår öarna Björkö, Biskopsö, Korsholmen, Gillinge, Fjärdlång, Fiversätraö, Kymmendö och Segelholmen. Båten går på helgfria måndagar och du beställer resa på telefonnummer 070 518 2788 senast klockan 17 på söndagen innan du ska resa. 

  • Morgonbåten går klockan 08.00 från Dalarö, via de bryggor som är beställda, och är tillbaka i Dalarö omkring klockan 09.30.
  • Eftermiddagsbåten går klockan 16.00 från Dalarö, via de bryggor som är beställda, och är tillbaka i Dalarö omkring klockan 17.30.

Helikoptertrafik vintern 2018

Arlanda Helicopter AB bedriver på uppdrag av Waxholmsbolaget helikoptertrafik i Stockholms skärgård vintern 2018. Trafiken inleds måndag 8 januari och pågår i mån av resbehov och isläget hela vintertidtabellen. Avsikten med trafiken är att erbjuda boende på öar utan linjetrafik möjlighet till endagsbesök i kommuncentrum eller Stockholm. Övriga personer får ej medfölja. Trafiken till/från Stockholm (Gamla stan) upphörde vintern 2014.

Avgifter

Personer som är bosatta på öar utan båttrafik får, mot uppvisande av sitt ö-kort, resa för 130 kr per enkelresa och faktureras i efterhand av Waxholmsbolaget.

Bokning

Resor med helikoptern beställs hos Arlanda Helicopter, på telefon 070-689 21 42, måndag-fredag kl. 08.00-16.30. Vid bokning anges person- och ö-kortsnummer.

Flygdagar och tider

Helikopotern flyger måndagar, tisdagar och fredagar till hela skärgården. Genomsnittlig restid är 20-30 minuter.

Turer förmiddagar avgår från landningsplatserna på fastlandet och från skärgården flygdagar omkring kl. 08.00-10.00. Turer eftermiddagar avgår från landningsplatserna på fastlandet och från skärgården flygdagar omkring kl. 14.00-16.00.
Närmare tidsangivelser lämnas vid bokningstillfället. Reservation för dåligt flygväder.

Landningsplatser på fastlandet

Ort                                                       Landningsplats
Dalarö                                                 Amerikaberget
Djurö                                                   ICA-affären
Handen                                               Statoil
Norrtälje                                             Flygfyren
Nynäshamn                                        Intill järnvägsstationen
Stavsnäs                                              Vinterhamn
Vaxholm                                             Hotellhörnan
Åkersberga                                        Åkersberga helikopterflygplats