Rödlöga

Foto: Waxholmsbolaget
Foto: Waxholmsbolaget

Rödlöga – längst ut i havsbandet

Rödlöga skimrar i röd granit, därav namnet. Det här är så långt ut i havsbandet du kommer med reguljär trafik. Här finns en liten by, men inga vägar, bara slingrande stigar genom vildrossnår.

Rödlöga var bebodd av fiskarbönder redan på Gustav Vasas tid. Idag befolkas den främst av sommargäster och båtfarare, eftersom här finns gott om fina hamnar och bad. Samlingspunkten på ön är Rödlögaboden. Det har den varit ända sedan 50-talet när den legendariske fiskaren Gösta Söderman drog igång sin lilla handelsbod. Gösta var utan tvekan öns starke man.

Förutom att han skötte om telefonväxeln, posten och startade affären, var det också han som såg till att Rödlöga fick en fast båtförbindelse. På så sätt fick han ut varor till sin affär, men också sommargäster. Och det var till dem han så småningom överlät Rödlögaboden, när han själv inte orkade driva den längre. Inte undra på att sommargästarna, eller badjävlarna som Gösta kallade dem, fortfarande hedrar hans minne. Både under den årliga Göstadagen, med revelj, musik och dans, men kanske framför allt genom att driva hans handelsbod vidare på bästa sätt.

Läs mer om Rödlöga här:
rodlogaboden.se