Linjekartor

Norra skärgården

Här hittar du resmål som Arholma, Rödlöga, Norröra (Saltkråkan), Blidö och Siaröfortet. Skärgårdens enda nationalpark, Ängsö, ligger också här.

Mellersta skärgården

I mellanskärgården finns bland annat öar som Grinda, Svartsö, Gällnö, Ljusterö, Möja och Finnhamn. Och såklart skärgårdens huvudstad Vaxholm.

Södra skärgården

Här hittar du populära resmål som Sandhamn, Utö, Fjärdlång, Nåttarö, Rånö och Landsort (Öja).

Nord/Sydlinjen

Nord/Sydlinjen (linje 40) är en sommarlinje som trafikerar kustbandet från Arholma i norr till Nynäshamn i söder. Längs med rutten gör linjen många stopp och ansluter där till Waxholmsbolagets övriga linjer.

Notera i länkad karta; det finns ingen buss på Utö, linjen angör inte Kapellskär.