Karta och båtluffarleder

Waxholmsbolaget har tre båtluffarleder, norra, mellersta och södra. De tre lederna stämmer överens med indelningen av våra tidtabeller. Vill du göra en avstickare från leden? Ibland kan man behöva åka en bit in mot stan för att byta till en annan led. 

Nedan visar vi tre rekommenderade leder att följa. De är uppdelade för att vår trafik och våra tidtabeller är planerade utifrån de olika områdena i skärgården. Följer du lederna kan du lätt byta mellan båtlinjer och besöka så många öar som möjligt. Klicka på länken nedan för att se samtliga linjer.

Båtluffarleder att följa

Läs mer om resmålen längs lederna på sidan Resmål och dagsturer.

båtluffarkarta

Norra båtluffarleden

Här gör du en tur via Vaxholm genom Roslagen. Halvvägs delar sig leden och du väljer mellan klassiska utflyktsmål som Fejan, Idö och Arholma i norr eller Norröra (Saltkråkan), Rödlöga och Svartlöga i yttersta havsbandet.

Mellersta båtluffarleden

Här är skärgården som bredast med ett myller av båtlinjer och öar. Populära resmål som Grinda, Gällnö, Möja, Finnhamn och Ingmarsö finns här. Om du vill kan du byta mellan olika båtlinjer inom mellersta leden med hjälp av båtluffarledens roddbåtar. 

Södra båtluffarleden

Den södra leden tar dig ut mot öppet hav. På vägen finns kända resmål som Nåttarö, Rånö, Utö, Fjärdlång, Ornö och Strindbergs Kymmendö där du tydligt känner historiens vingslag. 

Följ lederna

Håller du dig till en av båtluffarlederna kan du enkelt ta dig från en ö till en annan och hinner med att besöka så många öar som möjligt. Du kan också ta dig mellan de olika lederna, det tar lite längre tid men går oftast att genomföra genom ett båtbyte vid någon av våra fastlandsbryggor. Ibland kan du då behöva övernatta på vägen. Det kan vara bra att ta reda på vilka öar som ligger nära varandra och som har gemensamma bytespunkter innan du planerar att ta dig mellan lederna.

Mer information och hjälp med planering

Vår kundtjänst kan hjälpa dig med båttider. De kan också guida dig vidare till turistbyråer och andra serviceställen där du kan hitta information om logi längs din resa. Ring 08-600 10 00.