Våra fartyg

Våra egna fartyg och färjor går i reguljär trafik i Stockholms hamn och skärgård året runt, under ledning av olika trafikentreprenörer. 

Waxholmsbolaget äger fyra Djurgårdsfärjor och ett tjugotal skärgårdsbåtar. De drivs av olika trafikentreprenörer. Dessutom har vi trafik- och taxesamarbeten med ett antal privata rederier som driver linjetrafik åt oss med egna båtar. Det innebär att vi under sommaren kan erbjuda skärgårdstrafik med sammanlagt ett fyrtiotal fartyg.

Flotta för alla tillfällen

De klassiska ångbåtarna med sina vackra matsalar och sekelskiftscharm är självklart juvelerna i den krona som är vår flotta. Våra snabbgående fartyg, byggda i aluminium med kraftiga motorer tar dig snabbt och bekvämt till ditt resmål. Vi har också ett antal isgående fartyg, de flesta nybyggda under 2000-talet, som förutom resenärer kör stora mängder gods till skärgården. Till sist har vi Djurgårdsfärjorna. De trafikerar Stockholms inre hamn året runt som en del i stadens kollektiva trafiknät.

En bekväm och tillgänglig resa

Alla våra moderna båtar har god tillgänglighet. Här finns toalett för rörelsehindrade och ett minimum av trösklar. Landgångarna är breda och försedda med räcken. Ombord och vid på- och avstigning kan du alltid få hjälp av fartygets besättning.

Klicka på länkarna tilll höger här på sidan för att läsa mer om våra olika fartyg.