Tillgänglighet ombord

Waxholmsbolaget äger idag ett tjugotal fartyg som går i trafik i Stockholms skärgård. De är alla utrustade med en bred och stabil landgång. Dessutom finns fartygets besättning alltid till hands, både ombord och vid på- och avstigning. 

Det betyder att resenärer med lindrigare rörelsenedsättning och de som använder en lätt och smidig rullstol, i stort sett kan resa med alla våra fartyg. Även resenärer som använder eldriven rullstol har möjlighet att komma ut med de flesta av våra skärgårdsbåtar, men vi rekommenderar ändå våra moderna fartyg där tillgängligheten och utrymmet är störst. Här finns minst en tillgänglig toalett och ett minimum av trösklar. På de äldre fartygen, klassiska Norrskär, Storskär och Västan, är tillgängligheten något sämre och det krävs större rörlighet av passageraren.

I Waxholmsbolagets trafik ingår även ett antal fartyg som ägs och drivs av fristående entreprenörer. Bland dem är tillgängligheten mer varierande. Här nedan kan du ladda ner tre rapporter där vi går igenom tillgängligheten ombord och på våra bryggor. I alla våra tidtabellshäften finns också en enkel beskrivning av tillgängligheten på de flesta av de fristående entreprenörernas fartyg. 

Tips inför turen

  • Om du har frågor om tillgängligheten, kan du ringa på tillgänglighetsnumret 020 120 20 22.
  • Det händer ibland att båten i tidtabellen blir utbytt med kort varsel. För att få aktuell information om båtar och avgångar kontakta gärna kundtjänsten på 08 600 10 00 innan avresan.
  • Vid våra terminaler på Strömkajen, i Vaxholm och i Stavsnäs finns handikapparkering och toalett för rörelsehindrade.
  • Ta med någon på resan som hjälper dig. Med färdtjänstkort utfärdat av Stockholms läns landsting reser du och en ledsagare utan kostnad på Waxholmsbolagets linjer.

På- och avstigning

Alla Waxholmsbolagets egna fartyg är utrustade med en minst 85 cm bred, stabil landgång med räcken på båda sidor. En svårighet kan vara att lutningen på landgången ibland är extra brant, bland annat vid Strömkajen som är en av de högsta bryggorna. Landgångens lutning och höjd på insteg varierar med vattenståndet vid bryggan.

Resa under högsäsong

Vid högsäsong, exempelvis under semesterperioder och sommarhalvårets helger, är det extra mycket folk som reser med våra fartyg. Detta för med sig att framkomligheten blir sämre, det blir mindre plats och tempot kan lätt upplevas som stressande. Att istället resa under lågsäsong kan upplevas lugnare.

Sitta ute
Trösklarna mellan salong och utedäck är ofta höga. På vissa av fartygen finns korta, branta ramper för att underlätta passagen. Kraft och balans krävs dock för att passera dessa. 

Toaletter ombord
Tillgängligheten till toaletterna på fartygen är varierande. Generellt har de modernare fartygen större toaletter med bredare dörröppningar. 

Kafeteria ombord
På de flesta av våra fartyg finns en kafeteria som serverar fika och enklare rätter. På de modernare fartygen är det relativt enkelt att nå kafeterian. Förflyttning mellan rullstol och säte är att föredra.