Tidtabeller

Tidtabell för Djurgårdsfärjan

Gäller från och med 15/6 till och med 16/8 2015.
Turer markerade med A går även till Skeppsholmen på begäran. Färjan kommer till Skeppsholmen cirka 5 minuter efter avgång från Slussen och cirka en minut efter avgång från Djurgården. Säg till att du vill kliva av vid Skeppsholmen. Reser du från Skeppsholmen trycker du på en knapp vid bryggan för att färjan ska komma in.
Turer markerade med B anlöper Skeppsholmen efter Djurgården.
Restid Slussen-Djurgården 8-12 min.

Slussen - Djurgården

Måndag - fredag

0640A

0700A20A40A

0800A20A40A50A

0900A15A30A45A

1000B1530B4050B
11-180010B2030B4050B
19-2000B1530B45

21-2300153045

000020

Lördag

0900A20A40A


1000B1530B4050B

11-190010B2030B4050B
200010B2030B4050A
21-22001020304050
23001020304555
0005


Sön- och helgdag

0900A20A40A


1000B1530B4050B

11-180010B2030B4050B
19-2000B1530B45

21-2200 153045

23002040
0000

Djurgården - Slussen

Måndag - fredag

0650

07-08103050

0900A15A30A45A

100015A3045A55
11-1705A1525A3545A55
1805A1525A3545A
19-200015A3045A

21-2300153045
00001030

Lördag

0910A30A50A


100015A3045A55

11-2005A1525A3545A55
21-23051525354555
001030


Sön- och helgdag

0910A30A50A


100015A3045A55

11-1805A1525A3545A55
1900A15A3045A
200015A3045A
21-2200153045
2300103050