Tidtabeller

Tidtabell för Djurgårdsfärjan

Vintertidtabellen gäller från den 21 september 2015 till slutet av april 2016. 

Restid Slussen - Skeppsholmen - Djurgården är ca 8-10 minuter. Det är SL:s biljetter som gäller på färjorna. 

Skeppsholmen

Färjan kommer till Skeppsholmen cirka 5 minuter efter avgång från Slussen och cirka en minut efter avgång från Djurgården. Säg till att du vill kliva av vid Skeppsholmen. Reser du från Skeppsholmen trycker du på en knapp vid bryggan för att färjan ska komma in.
Turer markerade med A går först till Slussen, sedan till Skeppsholmen. Reser du från Skeppsholmen och ska till Slussen åker du via Djurgården på dessa turer. 

Slussen - Djurgården

Måndag - fredag

640
7002040
800204050
9-1100153045
12002448
13123045
14-1600153045
17002448
181236
1900

Lördag, söndag och helgdag

9002040
10-1600153045
17002448
181236
1900

Djurgården - Slussen

Måndag - fredag

650A
7-810A30A50A
9-1100153045
12001236
13002445
14-1600153045
17001236
18002448

Lördag, söndag och helgdag

910A30A50A
10-1600153045
17001236
18002448

Julafton går sista turen klockan 16.00 från både Djurgården och Slussen. 

Med reservation för skrivfel och förändringar.