Nord/Sydlinjen tillbaka i sommar

Nord/Sydlinjen har gått på försök de senaste somrarna, och kommer nu att permanentas som en sommarlinje. I sommar går den mellan den 25 juni och 19 augusti. 

Det här är Nord/Sydlinjen

Linjen är 70 sjömil lång och sträcker sig utmed hela vår vackra ytterskärgård, från Arholma/Simpnäs i norr till Nynäshamn i söder. Linjen har lagt till vid ca 25 av skärgårdens finaste utflyktsmål. 

Tidtabell och linjesträckning kommer lite närmare starten. 

Nord/Sydlinjen är en del av Waxholmsbolagets trafik och samma biljetter gäller som på den övriga trafiken.