Trafikavvikelse

Inställd brygga tabell 17 Kalkberget 2018-04-20 11:53:00
Kalkbergets brygga är inställd tills vidare på grund av lågt vattenstånd, passagerare hänvisas till Västanvik eller Östanvik.