Trafikavvikelse

Ändringar i vårtidtabellen på grund av is, 2018-04-17 16:43:00
Tabell 25
Trafiken till och från Bryggan Solö är inställd tisdag 17 april.

I övrigt inga ändringar i nuläget.