Trafikavvikelse

Samtliga gällande trafikändringar under vintertidtabellen 2018-03-22 16:29:00
Trafiken på vissa linjer kan komma att ändras med kort varsel, om is börjar lägga sig i området. I tidtabellen står det i respektive tidtabell om trafiken kan ändras vid isläggning/isperiod. Den informationen visas även i reseplaneraren.
Observera att det kan dröja upp mot 48 timmar innan alla reseplanerare (Waxholmsbolagets och SLs) visar rätt turer när ändringar görs.
Om inte annat anges går trafiken enligt isfri period.

Tabell 1-2
Turerna med V-båt (tur nr 202 och 203) körs inte. Istället körs turerna med Waxholm I och Nämdö (tur nr 204 och 205).
Observera att avgångstiden från t.ex. Vaxholm skiljer mellan turer som körs under isfri period och turer som körs isperiod. En annan skillnad är att bryggorna Fredriksberg och Nacka Strand inte trafikeras under isperiod.


Tabell 3-4
Nämdöfjärds turer 461 och 463 på fredagar är inställda på grund av ishinder och istället körs Solögas turer nr 463 och nr 468.
Turerna med V-båt (tur nr 202 och 203) körs inte. Istället körs tur nr 421 och 423 med fartyget Nämdö.
Tillägg till tur nr 204, Mån-fre: Rindö Västra (och därefter Kastellet) anlöps kl 06.25 under isperiod (se tabell 1-2) av Waxholm I (fredagar Nämdö) .
Rindö Västra anlöps även av Nämdö på tur nr 421 kl 18.55 från Vaxholm måndag-torsdag.

Tabell 11
Fartyget Swea Sandös turer är inställda tillsvidare på grund av isläggning.

Tabell 12 A - B
Trafiken körs tillsvidare enligt vintertidtabellens tidtabell för isperiod (se denna länk), alltså även under påsken 29/3-2/4. Det innebär att endast svävartrafik körs och att det är bokning på samtliga turer direkt till svävaroperatören SvischAir på telefon 070-211 13 81 senast kl 19 dag före resdag. Möjligheterna att ta med bagage är starkt begränsade. De i den tryckta tidtabellen rosafärgade turerna som skulle ha körts från 29 mars körs alltså inte.
Resenärer till bryggan Norra Svartsö hänvisas till de andra bryggorna på ön Svartsö (t.ex. Alsvik). Resenärer till bryggan Norra Ingmarsö hänvisas till bryggan Södra Ingmarsö. Resenärer till bryggan Äpplarö kommer kunna åka med svävaren från Åsättra. Avgångstider från Åsättra är kl 12.30 dagligen 29/3-2/4 och från Äpplarö kl 16.30 dagligen 30/3-2/4. Resa ska bokas på telefon 070-211 13 81 senast kl 19 dagen före avresa.
Observera att svävarkapaciteten är begränsad och att väntetider kan uppkomma under påskhelgen.

Tabell 12 C - D
Turerna körs enligt tabellerna 12 CX och 12 DX, men bryggan Särsö trafikeras enligt nedan.
Resenärer till Särsö 29/3-2/4 hänvisas till trafiken i tabell 13, där svävare ansluter till och från Husarö. Resa till och från Särsö ska beställas på telefon 070-211 13 81 senast kl 19 dag före resdag.
Observera att turerna i tabell 12CX och DX körs med svävare och att det är obligatorisk bokning på samtliga turer på telefon 070-211 13 81 senast kl 19 dag före resdag. Möjligheterna att ta med bagage är starkt begränsade.
Svävarkapaciteten är begränsad och väntetider kan uppkomma under påskhelgen.

Tabell 13
Turerna körs enligt tabellerna 13 AX och 13 BX.
Tillägg i tabell 13BX, fre, tur 1328: Hjälmö anlöps av svävare som ansluter vid Alsvik. Resa ska beställas senast kl 18 dag före resdag på telefon 08-686 24 66.
Resenärer till Särsö 29/3-2/4 åker med till bryggan Husarö där svävare ansluter på turerna 1325, 1355 och 1375. Resenärer från Särsö kan åka med svävare som ansluter till turerna 1328, 1360 och 1378. Resa till och från Särsö ska beställas på telefon på telefon 070-211 13 81 senast kl 19 dag före resdag.
På grund av lågt vattenstånd så är Skälviks brygga inställd tills vidare. Resenären hänvisas till Alsviks brygga. Trafiken kommer kunna återupptas när vattenståndet stabiliserar sig på en högre nivå.

Tabell 14
Fartyget Gripens turer är inställda tillsvidare på grund av isläggning.

Tabell 21
Tur 2105, mån, ti, to; anslutande buss från Västerhaninge har fått ny avgångstid kl 13.40 (ej 13.30). Båten inväntar bussresenärer och avgången senareläggs med 5 minuter till kl 14.00.

Tabell 25
Trafiken i tabell 25 är inställd till 28 mars. Trafiken kommer åter att köras från och med 29 mars.

Tabell 28
Turerna körs efter tabell 28 AX och BX. Bryggorna Svartlöga och Rödlöga är inställda till 23 mars. Från och med 24 mars kommer trafiken åter köras.

Tabell 30
Turerna körs efter istabell 30AX och 30BX ( Östersjö - Granö )

Tabell 31
Turerna körs efter istabell 31AX och 31BX från måndag 5 mars. Tillägg: Svävare trafikerar Enskär, turerna skall bokas på telefon 070-610 92 70 senast kl 17.30 dagen före resdag.

Godslinjerna
Godsfärjan Queens turer i mellanskärgården (godslinje 3/63) som skulle ha börjat köras 15 mars, körs istället enligt vintertidtabellens tidtabell för isperiod, men kör både tisdagar och torsdagar. Detta på grund av ishinder.
Klicka här för att se tiderna.


Kommer turen köras av ett annat fartyg än det som anges i tidtabell eller reseplanerare?
Klicka här för att se de planerade ändringarna.