Trafikavvikelse

Trafikändringar fredag 13:e oktober på grund av hård vind, 2017-10-23 09:27:00
På grund av hård vind gäller idag fredag 13:e oktober följande:

Tabell 16
Fartyget Madam har ställt in trafiken till bryggan Hasselkobben.


Fler bryggor kan komma att ställas in med kort varsel.

För upplysning om turer eller andra frågor, vänligen ring kundtjänst på telefon 08 - 600 10 00..