Trafikavvikelse

Ändringar och rättelser i hösttidtabellen, uppdaterad 2017-12-10 22:30:00
.
Tabell 3B och 4B
Tur 376 söndagar: Anslutningsbåt Vaxholm - Strömkajen avgår 18:15 med ankomst 19:10 under perioden 21/8-5/11.

Tabell 17B
Anmärkningarna till tidtabellen saknar två fotnoter:
c
Resa beställs på telefon 08-686 24 66 senast 30 minuter före avgång
"Telefonlur"
Resa beställs hos trafikutövaren på telefon 08-27 33 72 senast klockan 17.00 dag före resdag, eftermiddagsturer senast klockan 14.00 resdagen.

Tabell 23B
Tur 1682 söndagar har fått fel avgångstid från Styrsvik, rätt skall vara 16:40.

Tabell 28A
I tabell 28A är Svartlögaanlöpen i tur 2815 och 2827 särskilda beställningsturer, klicka här för att se anlöpen.
I tabell 28B är vardagsanlöpen vid Svartlöga en utökning av turerna 2804 och 2822, klicka här för att se anlöpen.


Tabell 689
Söndagar buss från Höganäs 19.05 till Östra Tynningö:
Felaktig tid för anslutande båt från Strömkajen, båten avgår Strömkajen 18:00.

Kommer turen köras av ett annat fartyg än det som anges i tidtabell eller reseplanerare?
Klicka här för att se de planerade ändringarna.