Trafikavvikelse

Midsommarhelgen 22-25 juni 2017, 2017-06-12 16:41:00
Torsdag den 22 juni körs fredagstrafik
Fredag den 23 juni, midsommarafton, körs lördagstrafik
Lördag den 24 juni, midsommardagen, körs söndagstrafik


På midsommarafton är det vanligtvis många resenärer som ska åka ut i skärgården. Många turer är förstärkta (större fartyg eller extra fartyg), men förseningar kan ändå förekomma. Vissa turer kan komma att köras av annat fartyg än det fartyg som står angivet i tidtabellen. Tala alltid om för däckspersonalen till vilken brygga ni ska åka, när ni går ombord. Detta för att vi ska kunna kontrollera att ni kliver ombord på rätt fartyg.

Vänligen observera att inget gods körs på passagerarfartygen under helger (under midsommar gäller detta från torsdag lunch till söndag kväll). Detta på grund av utrymmesskäl. Du har som resenär rätt att avgiftsfritt ta med handbagage upp till 30 kg ombord. Handbagaget ska vara i form av en väska, ryggsäck, kasse eller liknande. Allt annat bagage klassas som gods.

Biljett köpes ombord, sparas och lämnas vid ilandstigningen till däckspersonalen.