Trafikavvikelse

Planerade ändringar av fartygstyp, 2017-12-14 13:47:00
15 - 19 december:
Waxholm I kör Gällnös turer
Värmdö kör egna turer + Waxholm I´s turer