Trafikavvikelse

Planerade ändringar av fartygstyp, 2017-06-23 10:21:00


22-25 juni, midsommarhelgen: På många turer är extra båtar insatta för att säkerställ att alla resenärer kommer med. Det kan alltså vara ett annat fartyg än det som står i tidtabellen. Meddela alltid personalen vart ni ska åka när ni kliver ombord.