Trafikavvikelse

Gällnö ersätter Sandhamn 15.00. Turen går ca 15 minuter försenad. 2017-05-19 15:10:00