Trafikavvikelse

Avstängda bryggor 2017-05-08 15:48:00
Koviksudde brygga är avstängd för trafik. Bryggan öppnar för trafik fredagen den 12 maj.

Nyckelvikens brygga är avstängd för trafik tillsvidare ​