Trafikavvikelse

Avstängda bryggor 2017-04-22 11:29:00
Koviksudde brygga är avstängd för trafik tillsvidare (ny brygga väntas öppna för trafik under våren)

Nyckelvikens brygga är avstängd för trafik tillsvidare ​