Trafikavvikelse

Ändringar och rättelser i vintertidtabellen, uppdaterad 2017-02-19 17:11:00
Om inte anges nedan gäller isfri tidtabell och isfri period.

Tabell 3-4B
På grund av ishinder gäller att tur nr 461 och 462 är inställda, men att tur nr 463 går.
Gällnös tur 486 på söndag skall ha avgångstid kl 12.15 från Norra Tynningö.

Tabell 8-9B
Tur 971 söndagar har fått fel ankomsttid till Strömkajen, rätt tid skall vara 16:50.

Tabell 11 C och D
Swea Sandös trafik är från och med måndag 13 februari inställd på grund av isläggning. I övrigt gäller isfri tidtabell.

Tabell 12 A och B
Från och med fredag 10 februari körs trafiken enligt period med isläggning, dvs enligt blå tidtabell.

Tabell 12 C och D
Från och med onsdag 8 februari körs trafiken enligt istabell 12CX och 12DX.

Tabell 13 A och B
Fartyget Swea Sandös trafik är från och med måndag 13 februari inställd på grund av isläggning. I övrigt gäller isfri tidtabell.

Tabell 14 A och B

Rättelse:Anmärkningen telefonlur på Gripens turer skall betyda: Resa beställs på telefon 08-558 033 10 senast kl 18:00 dag före resdag, eftermiddagsturer senast resdagen kl. 12:00.

Tabell 28
Trafiken går enligt tabellerna 28AX och 28BX.

Fartyget Rubus ersätter Skraken tills vidare i tabell 28AX och 28BX: Resa beställs på tel 070-319 79 55

För frågor kring trafiken vänligen ring 08-600 10 00.

Waxholmsbolaget