Trafikavvikelse

Ändringar och rättelser i vårtidtabellen, uppdaterad 2017-05-29 18:57:00
Tabell 2A och 2B
Nyckelvikens brygga är avstängd för trafik tillsvidare.

Tabell 9B
Söndagar turerna 973 och 871 anlöper båda Hasseludden efter Gåshaga. Markeringen "x" saknas i tryckt tidtabell.

Tabell 13A
Lördagar tur 1357 får ny avgångstid från Boda 18.15 och inväntar buss 438 som ankommer 18.11.
(Anslutning från Slussen med linje 474 17.08 till Kolvik)

Tabell 14A och 14B
Beställning av taxibåt för morgonturer skall ske senast kl.18 dagen före resa. (i tidtabellerna anges felaktigt kl.19)

Tabell 23B
Anmärkningen Q skall betyda: ...samt fredagar 12 maj t.o.m 18 juni 2017

Tabell 28A och 28B
Fel telefonnummer i anmärkning c och d. Rätt telefonnummer ska vara 070-319 79 55.

Ändring av fartygstyp
Kommer turen köras av ett annat fartyg än det som anges i tidtabell eller reseplanerare?
Klicka här för att se de planerade ändringarna.

Övrigt
Fel nummer till ångbåtarnas bordsbokning anges i den tryckta tidtabellen.
Rätt nummer är: 08-525 092 20. Länk till bordsbokningen, klicka här