Trafikavvikelse

Ändringar och rättelser i vintertidtabellen, uppdaterad 2017-03-28 14:13:00
Om inte anges nedan gäller isfri tidtabell och isfri period.

Tabell 3-4B
Gällnös tur 486 på söndagar skall ha avgångstid kl 12.25 från Norra Tynningö, precis som det står angivet i tidtabellen.

Tabell 8-9B
Tur 971 på söndagar har fått fel ankomsttid till Strömkajen, rätt tid skall vara 16:50.

Tabell 12
Från och med måndag 20 mars körs trafiken enligt isfri period, dvs enligt gulmarkerade turer

Tabell 14 A och B
Rättelse: Anmärkningen telefonlur på Gripens turer skall betyda: Resa beställs på telefon 08-558 033 10 senast kl 18:00 dag före resdag, eftermiddagsturer senast resdagen kl. 12:00.

Tabell 25, 28 och 31
Tabell 28 körs enligt tabell 28AX och 28BX
Ändringar i anslutande busstrafik 10-12/4: Buss 631, 632 och 634 till och från Furusund, Bromskär och Räfsnäs har under perioden 10-12/4 delvis andra tider än de som står i Waxholmsbolagets tidtabell, se sl.se för rätt tider.


För frågor kring trafiken vänligen ring 08-600 10 00.

Waxholmsbolaget