Waxholmsbolaget sjömäter skärgården

Skrivet torsdag 9 februari 2017

Waxholmsbolaget tillsammans med Sjöfartsverket sjömäter nu stora delar av skärgården. Syftet är att möjliggöra utvecklingen av säkrare, snabbare och mer bränslesnåla turer än i dag.

Stora delar av Stockholms skärgård har inte blivit sjömätta sedan slutet av 1800-talet. De sjömätningar som Waxholmsbolaget och Sjöfartsverket nu gör är en form av modern multibeam-lodning som ger en detaljerad och heltäckande bild av havsbottnen.

Läs mer på sll.se.