Information om vårtidtabellen

Skrivet fredag 5 maj 2017

Vårtidtabellen började gälla torsdagen den 13 april och gäller fram till den 18 juni 2017.

Vissa turer kör bara en viss period under vårtidtabellen. Läs mer i respektive tidtabell för anmärkningar och färgmarkeringar eller sök din resa här på webben eller i vår app.