Sjötrafiken i vinter

Skrivet tisdag 13 december 2016

Från den 12 december sker en del förändringar i sjötrafiken. Vintertidtabellen kommer att gälla fram till den 12 april 2017 vilket underlättar för helgresenärer som under påsk reser efter vårtidtabell.

Foto: Christer Lundin

Ny brygga och fler turer

  • Den nya bryggan Karsholmen på Möjatraden börjar att trafikeras från och med vintertidtabellen.

  • Kvarnholmen i Nacka får tillfälligt några turer till och från Strömkajen. Kvarnholmen ersätter Nacka Strand under vintertidtabellen med undantag för båttrafiken Stockholm-Vaxholm tabell 1-2 A och B.

  • Norra Lagnö får vintertrafik vilket innebär att Skogsö får samma resmönster som övriga delar av året. När Ramsösund öster om Ramsö brygga dras in på grund av isläggning trafikeras inte Norra Lagnö.

  • Information om byte till och från istidtabeller (tabell 12, 13, 25, 28, 30 och 31) finns ute i god tid här på webbplatsen och på våra båtar. Det går också bra att ringa vår kundtjänst.

  • Sträckan Nynäshamn - Nåttarö - Ålö får trafik tisdagar. Det gör att resor i båda riktningarna över dagen blir möjliga.

  • Den 21 september i år utökades trafiken till Svartlöga på vardagar. Fredagsturen från Furusund klockan 10.00 är förlängd till Rödlöga fram till den 8 januari. Återturen anpassar sig till bussen i Furusund som avgår klockan 14.43. Samma period sätts en lördagstur från Rödlöga in klockan 13.30. Den turen fortsätter efter den 8 januari, till en buss i Furusund som avgår klockan 16.13.

Helgtrafik vintertid Åsättra - Ingmarsö - Husarö

Tack vare årets utökade trafik i tabell 12, Åsättra - Ingmarsö - Husarö (-Möja) gör att det nu är helgtrafik även vintertid. På torsdagar sätts en sen kvällstur in, som trafikeras under hela året. Trafiken går som vanligt med svävare under isperioder, men endast för resenärer med ö-kort. SL-buss 626 som trafikerar Åsättra skiftar tidtabell först den 9 januari. Därför är turerna i tabell 12 uppdelade på två perioder.

  • Turerna Åsättra - Inmgarsö - Möja är förlängda till Ramsmora.

Godstrafik

Turer för godstrafik finns i tidtabellen. Godsbokning är obligatorisk och sker genom MediCarrier SLL Transport. Telefon 08-123 128 00.