Så går godstrafiken i vinter

Skrivet onsdag 13 december 2017

Waxholmsbolaget gör leveranser till skärgården även vintertid.

Waxholmsbolaget kommer att göra leveranser med farligt gods till skärgården även vintertid. Under de dagar godsfartygen trafikerar kommer även annat gods att åka med via Stavsnäs.

Observera att matvaror inte nödvändigtvis distribueras med godsfartyg dessa dagar utan detta beror på var på rutten butikerna finns. Där det passar kommer godsfartygen hantera matvaror.

Detta gäller från och med den 1 januari och avser trafik för: 

  • Möja-Husarölinjen på torsdagar med avgång klockan 09.00 i Stavsnäs. 
  • Nämdö-Sandhamnslinjen på fredagar med avgång klockan 09.00 i Stavsnäs

Ressel Rederi AB utför trafiken med fartyget m/s Queen så länge isläget tillåter det.

Godstrafik under jul och nyår 2017

Som tidigare år kommer Waxholmsbolaget att ha trafik inför storhelgerna.

  • Inför julhelgen avgår godsfartygen den 14 och 21 december från Stavsnäs klockan 09.00
  • Inför nyårshelgen avgår godsfartygen den 28 december från Stavsnäs klockan 09.00

Gods ska som vanligt bokas via MediCarrier AB inför transport. Tfn: 08-123 128 00, knappval 4