Förändringar i tabell 1-2 och 3-4 från 22 januari

Skrivet torsdag 18 januari 2018

Från den 22 januari byter vi till istidtabell i några fall. Det gäller avgångar i tabell 1-2 A och 1-2 B, samt en avgång i tabell 3-4 B.

Tabell 1-2 A och 1-2 B
Från och med måndag 22 januari körs inte de gulmarkerade turerna med V-båt (tur nr 202 och 203), utan istället de blåmarkerade turerna med Waxholm I och Nämdö (tur nr 204 och 205).
Observera att avgångstiden från t.ex. Vaxholm skiljer mellan gula turer som körs under isfri period och blå turer som körs isperiod. En annan skillnad är att bryggan Fredriksberg inte trafikeras under isperiod.
Ändringen görs med anledning av förväntad isläggning.

Tabell 3-4 B
Rindö Västra anlöps kl 06.25 under isperiod (se tabell 1-2) av Waxholm I.