SL:s periodbiljetter i Waxholmsbolagets trafik

Skrivet tisdag 5 december 2017

Från och med den 9 januari 2018 blir det möjligt att använda SL:s 30-dagars-, 90-dagars- och årsbiljett i Waxholmsbolagets trafik.

Utvalda periodbiljetter ur SL:s biljettsortiment kommer införas på försök i Waxholmbolagets trafik under två perioder 2018:

  • 9 januari – 29 april
  • 3 september – 9 december

Under dessa datum kan den som har en SL-biljett använda samma biljett även i Waxholmsbolagets trafik. Periodbiljetterna gäller inte under sommarmånaderna då skärgårdstrafiken är som mest intensiv.

SL-biljetter som omfattas av försöket

  • 30 dagarsbiljett, Vuxen och Student, pensionär, ungdom
  • 90 dagarbiljett, Vuxen och Student, pensionär, ungdom
  • Årsbiljett, Vuxen och Student, pensionär, ungdom

SL:s biljetter för skolungdomar under 20 år och periodbiljetter med kortare giltighetstid än 30 dagar ingår inte i försöket.

Bakgrund till försöket

Syftet med försöket är att få fler besökare till öarna i skärgården under perioder med lägre resande, fungera som arbetspendling samt förenkla resan för SL:s och Waxholmbolagets resenärer som byter mellan trafikslagen båt, buss och tåg eftersom SL:s periodbiljett kan användas hela vägen. Efter provperioden ska försöket utvärderas.