Verksamhetsidé

Waxholmsbolaget ansvarar för den kollektiva landstingssubventionerade sjötrafiken i Stockholms skärgård och hamn. Bolaget ska utforma sjötrafiken för en levande skärgård året runt.

webb22 

För att tillfredsställa behoven av sjötrafik ska upphandling och samarbete ske med andra rederier, SL och övriga trafikutövare. Waxholmsbolaget säkerställer pålitliga och effektiva person- och godstransporter till, från och inom Stockholms skärgård till en definierad kvalitets-, miljö- och turstandard.