Organisation

Waxholmsbolaget ägs av Stockholms läns landsting. Det är landstingspolitikerna som utser ledamöterna i Waxholmsbolagets styrelse och ledamöterna i det politiska organet trafiknämnden.

Du som bor i Stockholms län kan alltså påverka vår verksamhet genom att rösta i landstingsvalet. Du kan även kontakta dina landstingspolitiker direkt.

Trafiknämnden

Sedan den 1 januari 2011 ansvarar trafiknämnden för kollektivtrafiken på land, till sjöss och för personer med funktionsnedsättning. Nämnden har det övergripande ansvaret för planering och upphandling av trafiktjänster och följer upp verksamheten.

Waxholmsbolagets bolagsstyrelse består av politiker valda av landstingsfullmäktige. Den politiska majoriteten i landstinget återspeglas i Waxholmsbolagets styrelse.