Villkor, bestämmelser & regler

Reklamation och ersättning för skada eller förlust

Reklamation ska göras inom tre dagar till MediCarriers kundservice, telefon 08-123 128 00. Tvister ska avgöras vid Stockholms Tingsrätt.

Ladda ner en reklamationsblankett i Word här: Reklamationsblankett