Fraktbidrag

Fraktbidrag utbetalas till företag med varaktig verksamhet som bedrivs på ö utan bro, tunnel eller statlig färja i Stockholms skärgård och i Mälaren.

Bidraget gäller för inhyrning av båt för transporter av tungt och skrymmande gods som inte kan fraktas med reguljär båttrafik. Fraktbidrag utgår med två tredjedelar av kostnaden exklusive mervärdesskatt.

Läs gärna igenom riktlinjerna för respektive fraktbidrag innan du ansöker. Använd blanketterna här nedanför.

Riktlinjer

Ansökningsblanketter