Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som har så farliga egenskaper att de kan skada människor, miljö, egendom och annat gods, om det inte hanteras rätt under transport.

Waxholmsbolaget transporterar inte farligt gods med passagerarfartyg. Mindre mängder handburet farligt gods kan ändå tas med om det är betryggande förpackat, som bensindunkar, gasolflaskor och liknande. Transporten ska då ske enligt besättningens anvisningar.

Förpackat farligt gods kan transporteras enligt de föreskrifter som finns i ADR-S och tilläggsbestämmelser med de godsfärjor som trafikerar södra och mellersta skärgården under högsäsong. Sådan transport ska alltid anmälas i god tid.