Tidtabeller för gods

Godsfärjor och godsförande passagerarbåtar

Godsförande passagerarbåtar samt godsfärjor till och med den 20 maj 2018

All godstransport ska bokas i förväg. Läs mer om hur du går tillväga här.
Vintertrafiken med godsbärande passagerarbåtar börjar från 11 december 2017.
Denna trafik kompletteras med godsfärjor från Stavsnäs till mellersta skärgården torsdagar och Runmarö/Sandhamn/Nämdö fredagar.
Från 15 mars återupptar godsfärjorna en reducerad vårtrafik i mellersta och södra mellanskärgården, från 21 mars även i södra skärgården.