Priser för godstransport

Priset för frakt beräknas normalt efter godsets bruttovikt och volym. För skrymmande gods, gods som väger mindre än 280 kg per kubikmeter (och som inte nämns i specialtaxetabellen), beräknas fraktavgiften enligt följande: antal kubikmeter x 280 kg = antal kilo som du ska betala frakt för.

Specialtaxa gäller för vanligt förekommande gods, till exempel barnvagn utan barn, julgran, cykelkärra, kyl/frys och cementsäckar.

Frakttaxor 2008-03-01